Deventer IJsselwilgen in kunststoel

De karakteristieke wilgen bij de Wilhelminabrug in Deventer moesten verwijderd worden vanwege het project Ruimte voor de Rivier. De projectorganisatie heeft de gekapte bomen een nieuwe bestemming gegeven. Het wilgenhout is door beeldhouwer/ontwerper Paul ten Voorde verwerkt tot een meubelstuk: de Alfastoel. Het project heeft de stoel in 2013 geschonken aan de Deventer bibliotheek.
alfa512

Klik voor een visuele presentatie op link presentatie ijsselwilgen en alfastoel (link)

“Het verwijderen van de knotwilgen was geen makkelijke beslissing”, zegt omgevingsmanager Wim van Vilsteren. “Het raakte ons én de Deventenaar. Het liefst hadden we ze gespaard en naar elders verplaatst. Om die reden is de Deventer Bomenstichting er nauw bij betrokken geweest en hebben we uitvoerig overleg gevoerd. Helaas bleek  verplanten niet mogelijk, omdat het niet voor 100% uit te sluiten was dat onder de bomen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog zouden liggen. Wij gaan daar geulen graven, dus was er detectieonderzoek naar de bommen nodig.”

Alfastoel

De waterschappen namen contact op met Paul ten Voorde; beeldhouwer en ontwerper van meubelbeelden. Hij gaf de wilgen een tweede leven in de Alfastoel. Ten Voorde:
“Wie aan wilgen denkt, denkt aan de welig tierende buigzame wilgentenen. Ze werden veel ingezet als vlechtwerk in constructies voor oeverbescherming. Als je de oude stammen van de wilgen ziet, dan zie je dat hout vele grillige vormen kan aannemen. Het ontwerp van de Alfastoel past prachtig bij deze eigenschappen. Het massieve deel van de stoel heeft een sterk gebogen vorm. Het lijkt alsof de stoel in elkaar is gevlochten. Daarnaast is de zitting gemaakt van touw met een sterke gelijkenis op vlechtwerk van wilgentenen.”
Het resultaat mag er zijn, vinden de waterschappen. “We wilden heel graag dat op de één of andere manier de waarde van de bomen behouden zou blijven voor Deventer”, licht Van Vilsteren toe. “Dat zou kunnen door er een tweede bestemming aan te geven. Met deze Alfastoel in de bibliotheek is dat goed gelukt.”
De uiterwaard waarin de wilgen stonden, moest geschikt worden gemaakt voor de toekomstige graafwerkzaamheden. Als de Ruimte voor de Rivierplannen zijn gerealiseerd, zal deze uiterwaard bij hoogwater op de IJssel vollopen en samen met de aan de leggen nevengeulen zorgen voor een lagere waterstand en hogere afvoer van het water.

Voor een impressie van het proces zie onderstaande link presentatie ijsselwilgen en alfastoel